Čakan z Berestečka

Kozácký čakan replika kovaná podle nálezu z bitvy u  Berestečka 1651.

Sekera:  stará svářková ocel s vloženým ostřím z oceli  C105W1